Uitstel activiteiten voor Ride, Swim & Walk for the Roses

23-12-2020
Uitstel activiteiten voor Ride, Swim & Walk for the Roses

Uitstel activiteiten voor Ride, Swim & Walk for the Roses

PERSBERICHT
23 december 2020.

WILLEMSTAD – Het bestuur van de stichting Ride for the Roses Curaçao (RFTRC) ontkomt er niet aan om de voorgenomen activiteiten voor het eerste kwartaal van 2021 uit te stellen naar een later tijdstip. Net als bij zoveel andere gebeurtenissen, gooit Covid-19 ook hier roet in het eten. Er worden nu plannen uitgewerkt voor een virtuele vorm die hoogstwaarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2021 gaan plaatsvinden. Doel van RFTRC is en blijft om ook in het 17e jaar fondsen te werven, die aangewend worden voor de strijd op Curaçao tegen kanker. 

Gezien de overheidsmaatregelen om het risico van verspreiding van Corona virus te mitigeren, heeft het RFTRC-bestuur na overleg met de directie van hoofdsponsor Orco Bank besloten om de traditionele geplande sportieve activiteiten voor begin 2021 uit te stellen. RFTRC wil deelnemers, vrijwilligers noch eigen mensen onnodig blootstellen aan de kans op besmetting.

Zoals bekend is het primaire doel van RFTRC met activiteiten fondsen te werven om op Curaçao kankerpatiënten en hun familieleden op diverse manieren bij te staan. En ook tijdens Covid-19 hebben deze kankerpatiënten deze steun hard nodig. De partner van het eerste uur, die dit werk voor haar rekening neemt, is stichting Prinses Wilhelmina Fonds (PWF). RFTRC geeft aan dat er later dat jaar wellicht nog gelegenheid zal zijn om anders dan gewoonlijk acties te ondernemen die fondsen opleveren voor hetzelfde belangrijke goede doel. Zo worden in gesprekken met experts mogelijkheden uitgewerkt om in het tweede kwartaal van 2021 met virtuele en ‘covid19-veilige’ activiteiten te komen, die aanspreken bij alle leeftijdsgroepen en die eveneens bijdragen aan de fondsenwerving voor 2021. Te zijner tijd zal het bestuur van RFTRC hier nadere informatie over verstrekken.

Rest het bestuur van RFTRC nog slechts de hele gemeenschap van Curaçao, die deze activiteiten door de jaren heen massaal heeft ondersteund, van harte dank te zeggen daarvoor en tegelijkertijd prettige feestdagen toe te wensen. En de hoop uit te spreken dat in 2021 een nieuwe, betere realiteit gloort voor ons allemaal.