Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Ride for Roses goal of 1000 km run reached – now moved to 1500 km

Press Release in Dutch

Met SO’s al ruim een ton binnengehaald voor RFTRC

WILLEMSTAD – Zaterdag namiddag rond 5 uur completeerde Curd Evertsz de oorspronkelijke doelstelling van de stichting Ride for the Roses Curaçao (RFTRC) om 1000 km te lopen in het kader van ‘RFTRC Standing Order 1000’ op weg naar de 15e jaardag van de stichting. Dit lopen moest corresponderen met het binnenhalen van nieuwe standing orders ten gunste van RFTRC en dat is eveneens gelukt. Bij voltooiing zaterdag kondigde Curd Evertsz aan het doel te verleggen naar 1500 km mits dan ook weer meer nieuwe standing orders kunnen worden geregistreerd.

In maart dit jaar begon ‘Solo Walker’ en RFTRC-vicevoorzitter Curd Evertsz onder de benaming RFTRC Standing Order Awareness Tour met het doel om 1000 km te lopen in de aanloop naar het derde lustrum van RFTRC in januari 2019. Dat moest wel samenvallen met de ontvangst van standing orders voor een maandelijkse bijdrage aan RFTRC waarvan de opbrengsten uiteindelijk allemaal via tussenkomst van het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF) ten goede komen aan de strijd tegen kanker en de zorg voor kankerpatiënten op Curaçao.

Buddies

Afgelopen zaterdag vanaf half 11 ’s ochtends liep Curd Evertsz de laatste circa 30 van die 1000 km met Krakeel als startpunt ’s. Na aankomst bij het eindpunt, het gebouw van het PWF aan de Scharlooweg en zelfs vóór op het schema, maakte hij bekend zijn doelstelling aan te passen. In het licht van het naderende 15e jubileum gaat hij door tot 1500 km op voorwaarde dat de standing orders eveneens blijven binnenkomen.

Twee weken geleden had Ride for the Roses met deze actie al bereikt dat de toen getekende nieuwe standing orders uitkwamen op een totale vaste maandelijkse afdracht aan RFTRC van ruim boven de 100.000 gulden op jaarbasis. Dat zal met de voortzetting van de actie tot 1500 kilometer naar verwachting uitkomen op een ongekend mooi eindbedrag. Curd Evertsz liep in beginsel alleen, maar er vormde zich om hem ook een groep buddies die ook zorgden voor standing orders. Nieuwe aanmeldingen voor standing orders zijn nog aldoor welkom via e-mailadres so1000@ridefortheroses.net.

Ook zaterdag liep een groep buddies een deel van de route mee, alsook zij die al een SO hadden getekend en andere ondersteunende vrijwilligers en marinepersoneel onder aanvoering van Commandant der Zeemacht De Vin. Voorts hebben premier Eugene Rhuggenaath en minister Steven Martina van economische ontwikkeling voor de gelegenheid ook meegelopen. Gedurende de helft van de route liepen leden van het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) mee en op het laatste stuk begeleidde de VKC-drumband deze stoet.

SO-formulieren

De mogelijkheid bestond al voor personen en instellingen om elke maand via een standing order een bepaald geldbedrag over te maken naar de stichting. Dit kan een interessante bron zijn voor de inspanningen die elk jaar geleverd worden met de Ride-Sail-Swim-Walk for the Roses. Bij alle lokale banken zijn formulieren voorhanden om een standing order te plaatsen, maar natuurlijk helpen RFTRC en Curd Evertsz graag met formulieren van de bank naar keuze. De donateur vult het formulier in en autoriseert de bank om iedere maand een bepaald bedrag over te maken naar RFTRC. Het vereist geen additionele stappen en de overdrachten zijn simpel te volgen, zonder dat daar extra bankkosten aan verbonden zijn en zonder veel papierwinkel.

CONTACT: email Arthur Rosario or Helena Seferina at SO1000@ridefortheroses.net

Share this news