Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Colorful T-Shirts with Ride for the Roses

24 January 2020
Press Release in Dutch

WILLEMSTAD – Net als vorig jaar is er dit jaar weer een palet aan diverse kleuren T-shirts van Ride for the Roses in omloop zijn. Iedere kleur heeft een andere boodschap.

Voor algemeen gebruik tijdens de diverse onderdelen van de Ride, Swim, Sail en Walk for the Roses is er sinds jaar en dag het alom bekende witte T-shirt, dit jaar met het nieuwste logo.

Rode survivor shirts

Sinds enkele jaren is er een rood T-shirt voor de survivors, voor hen die kanker al overwonnen hebben. Die groep kan meedoen of zich bij Mari Pompun voegen bij de groep survivors en een delegatie van het Prinses Wilhelmina Fonds om de deelnemers aan de Walk en ook de Ride for the Roses in hun laatste meters tot aan de finish bij aan te moedigen.

Gele Fighters shirts

Het in 2018 ingevoerde gele T-shirt met hoofdsponsor Orco Bank en cosponsor Compliance & Forensic Services Caribbean is bedoeld voor die mensen die op dit moment strijd leveren tegen kanker en daarbij de steun goed kunnen gebruiken van hun omgeving en de buitenwereld. Door aan te geven dat ze verwikkeld zijn in de strijd tegen kanker, kunnen zij in de moeilijke tijden van behandeling eerder rekenen op meer steun en begrip van de omgeving. Niet in alle gevallen zullen deze personen, mede als gevolg van de intensiteit van hun behandelingen, de fysieke kracht en de moed hebben om een grote lichamelijke inspanning te leveren en dus zelf meedoen. In dat geval kunnen zij zich voegen bij de groep survivors en de PWF-delegatie op Mari Pòmpun. Niemand hoeft alleen te vechten en inschrijven voor deze groep kan ook bij PWF en dankzij de Ride is het shirt gratis, voor zover de voorraad strekt.

Zwarte shirts ter herinnering aan degenen die er niet meer zijn

Sinds verleden jaar is er het zwarte T-shirt a raison van 30 gulden per stuk, bedoeld voor familie en vrienden van diegenen die de strijd wel zijn aangegaan, maar het onderspit hebben moeten delven. De stichting Ride for the Roses beoogt met deze diverse kleuren T-shirts, ook na raadpleging van PWF, het taboe te doorbreken dat nog steeds bestaat bij mensen die door de ziekte in een soort isolement geraken, omdat zij er niet openlijk voor uitkomen. De shirts zullen tussen 27 januari en 1 februari verkrijgbaar zijn bij de Orco Bank.

Oranje vrijwilligers shirts

Overigens zijn er ook mensen die in een oranje T-shirt rondlopen. Die zijn voorbestemd voor de grote groep vrijwilligers die als elk jaar de stichting met hand- en spandiensten enorm goed bijstaan.

Share this news