Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Veertiende editie van Ride, Sail, Swim, Walk for the Roses op 21 januari 2018

WILLEMSTAD – Aangezien 21 januari 2018 de datum voor de 14e editie van de Ride, Sail, Swim & Walk for the Roses kunnen de meer dan 10.000 deelnemers hun training daarop afstemmen. Het opstapje naar een nieuw succesvol programma van activiteiten om de kankerbestrijding te steunen is de lokale filmpremière op 16 november a.s. van Wonder. Nieuw is dat bij spinenergy kranking is toegevoegd. Dat is fietsen met de handen zodat ook gehandicapten aan dat onderdeel kunnen meedoen. Dit en meer informatie kwam vandaag naar voren tijdens de jaarlijkse kick-off voor Ride for the Roses 2018 in de tuin bij Landhuis Cerrito van hoofdsponsor ORCO Bank.

Voor deze verreweg grootste fondsenwerving actie op het eiland is en blijft het uiteindelijke doel met alle onderdelen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF). Het RFTRC-bestuur met voorzitter Robbin Martina aan het roer is al volop in de weer met de voorbereidingen om deze nieuwe editie weer tot een groot financieel succes te maken. De overige bestuursleden zijn Benno van Leeuwen, Jim van Luipen, Curd Evertsz, Geert Bijlstra, Raoul Hooftman, Helena Seferina, Arthur Rosaria en Stephan Veen. Zij weten zich gesteund door een leger vrijwilligers die stuk voor stuk ten behoeve van het goede doel belangeloos inzetbaar zijn en zij kunnen opnieuw bogen op de steun van prima sponsoren met ORCO Bank al 14 jaar als hoofdsponsor.

De film Wonder

Het eerste onderdeel van het programma aan activiteiten is de vertoning op donderdag 16 november van de nieuwe bioskoopfilm Wonder tijdens een feestelijke avond in bioscoop The Cinemas in Riffort. Dit is het verhaal van de 10-jarige jongen August ‘Auggie’ Pullman die zich met steun van zijn beide ouders, zus, leerkrachten, een vriend en een vriendin met succes door een moeilijke periode op de gewone school heen slaat, waar hij geplaagd wordt voor zijn misvormd gezicht, wat het resultaat is van onnoemelijk veel operaties. De strijd die deze jongen voert tegen de pesterijen op school, op straat, en overal elders laat een enorme verbetenheid zien om dit allemaal te boven te komen. Zijn acceptatie is totaal wanneer de school hem aan het eind van het schooljaar in het zonnetje zet voor zijn bijzondere verdiensten.

De film is gebaseerd op de gelijknamige kinderroman die Raquel Jaramillo in februari 2012 onder het pseudoniem R.J. Palacio op de markt bracht. Zij liet zich inspireren door de tekst van het nummer ‘Wonder’ van zangeres Nathalie Merchant. In de film wordt de moederrol vervuld door meervoudig Grammy Award winnares Julia Roberts die haar veelvuldig geplaagde zoon aan het slot van de film ook betitelt als een ‘wonder’. De opbrengsten van deze filmvertoning zijn zoals altijd allemaal uiteindelijk bestemd voor het PWF.

Zondag 21 januari 2018

Net als de laatste jaren worden weer tegen de 10.000 deelnemers verwacht voor de diverse onderdelen van het grandioze evenement op zondag 21 januari 2018. Elk van de onderdelen van dit evenement wordt in een sportief jasje gestoken, maar deelname van zoveel mogelijk mensen is belangrijker dan het competitie-element: op de fiets, op de zeilboot, bij het zwemmen, bij het lopen, maar ook bij het spinnen.

Vroeg in de ochtend starten duizenden lopers vanaf het Brionplein om via de Emmabrug of de hoge Julianabrug door de straten van Punda, Pietermaai, Marie Pompoen naar Mambo Beach Boulevard te wandelen. Hele gezinnen doen mee. Kort erop starten de fietsers voor de verschillende afstanden op de weg alsook een mountainbike route. Hun start en finish zijn ook bij Mambo Beach Boulevard. Zwemmers springen bij Jan Thiel baai in het water om naar het strand van Mambo Beach Boulevard te zwemmen.

Op datzelfde strand vindt die zondag weer de razend populaire Spinergy plaats: een intensief sportgebeuren op de spinningbikes waarbij bedrijven tegen elkaar spinnen en de sportieve prestaties koppelen aan het werven van fondsen. Hier wordt een nieuw onderdeel aan toegevoegd: kranking. Op twee speciale fietsen kunnen gehandicapten nu ook een bijdrage leveren aan dit sportieve evenement voor het goede doel. De verwachting is dat juist deze groep zo hun duit in het zakje wil doen met dit nieuwtje op het programma.

Het onderdeel ‘Sail’ is weer opgenomen in het programma, maar dan wel een week eerder op zondag 14 januari vanaf zeilclub Jan Sofat. Bijzonderheden van elk van deze onderdelen worden in een later stadium bekend gemaakt.

PWF Ambassadeurs
Als overlevenden van kanker voerden ook het woord de PWF-ambassadeurs Betto Betrian en Millicent Gracia. De kern van hun verhaal was dat kanker niet het einde van de wereld hoeft te zijn en dat PWF goed werkt doet om patiënten door de behandelingen te helpen.

Op de persconferentie zaten v.l.n.r. achter de hoofdtafel de twee PWF-ambassadeurs Betto Betrian en Millicent Gracia, RFTRC-voorzitter Robbin Martina, ORCO Bank-directeur Kenny Canword en PWF-vertegenwoordigster Frieda Geller.

Share this news